cz en
 
logoagu

Servis dieselagregátů, motorgenerátorů a elektrocentrál všech značek můžete poptat na našem servisním oddělení:

Servis dieselagregátů:

tel: +420 608 876 885

Po – Pá: 9:00 hod. – 16:00 hod.

e-mail: servis.zdroje@agutechnics.cz

 

Zajišťujeme servis a opravy dieselagregátů všech značek za výhodnou cenu.

Servis dieselagregátů zajišťujeme po celé České republice a na Slovensku.

Zajišťujeme také diagnostiku dieselagregátů, elektrocentrál a UPS.

Naše energie šetří Vaše finance a Váš čas.

Agutechnics zajišťuje pozáruční profylaktický servis dieselagregátů, servis motogenerátorů, servis dieselgenerátorů, servis elektrocentrál, servis dieselových elektrocentrál servis UPS všech značek a jejich příslušenství. Dále také běžné a generální opravy dieselagregátů a elektrocentrál.

Zajišťujeme také: 

Prodej náhradních dílů k námi dodávaným záložním zdrojům. Pro produkty, které jsme nedodali, poskytujeme servis (profylaxi) a dodávku náhradních dílů po dohodě se zákazníkem. Zajišťujeme pravidelné profylaktické prohlídky, kontroly stavu zařízení (motor generátorů, naftových elektrocentrál a benzínových elektrocentrál a UPS), revize a servis dieselagregátů.

Pravidelný servis dieselagregátů , motorgenerátorů, naftových elektrocentrál a benzínových elektrocentrál a záložních zdrojů je důležitý především jako prevence před poškozením či znečištěním tohoto zařízení. Během pravidelného servisu dieselagregátu můžeme předejít ucpání palivového systému, ucpání chladícího systému, špatnému mazání olejem a dalším nežádoucím poruchám, které se zde mohou projevit a kterým lze tímto servisem předejít. U pravidelného servisu záložních zdrojů UPS je nejdůležitější pravidelná kontrola a výměna baterií. Životnost baterií je závislá jak na kvalitě výroby, tak na teplotě ve které jsou používány. Proto je pravidelný servis nezbytnou součástí správného chodu každé zálohy energie ať už se jedná o dieselagregát, motorgenerátory, elektrocentrály či o záložní zdroj UPS.

Zásady bezpečnosti u dieselagregátů, dieselgenerátorů, motorgenerátorů a elektrocentrál

Na dieselagregátu mohou být umístěny různé varovné nápisy. Přesná místa nebezpečí a jejich popis naleznete v této kapitole. Seznamte se, prosím, ve vlastním zájmu se všemi varovnými značkami. Přesvědčte se, že jsou všechny varovné nápisy čitelné. Nejsou-li čitelné musí být vyčištěny nebo vyměněny za nové. Pro čistění používejte hadřík,vodu a mýdlo. Zásadně nepoužívejte k čištění rozpouštědla, benzín, líh a jiné koncentrované chemikálie. Tyto prostředky mohou rozpustit celou nálepku, která se následně uvolní a spadne z dieselagregátu (dieselgenerátoru). Poškozené nápisy je nutné vyměnit za nové. Pokud dojde k výměně součásti motorgenerátoru, na které byla umístěna nálepka, je třeba nalepit stejnou nálepku na nový díl motorgenerátoru. Distributor motorgenerátorů vám dodá náhradní nápis. Nepracujte s motorem dokud jste se neseznámili s bezpečnostními instrukcemi v manuálu a správně je nepochopili. Správná a bezpečná práce s dieselagregátem je plně na vaši vlastní zodpovědnost. Nerespektování varovných nápisů a instrukcí může způsobit vážná zranění nebo smrt.

Montáž a demontáž dieselagregátu, motorgenerátoru a dieselové elektrocentrály

Prověřte schůdky, záchytné body, plošiny, jeřáb a celý pracovní prostor před usazením motorgenerátoru. Nelezte a neskákejte na dieselagregát. Dodržujte na schůdkách zásadu tříbodového kontaktu. Používejte obě nohy a jednu ruku nebo jednu nohu a obě ruce. Nevstupujte na součásti, které nemohou unést vaši váhu. Používejte žebříky a vhodné pracovní plošiny. Zavěšené předměty zajistěte tak aby se nemohly pohybovat.

 

Proces zastavování dieselagregátu, motorgenerátoru a elektrocentrály

 POZNÁMKA

Náhlé zastavení motorgenerátoru po provozu při plné zátěži může vést k jeho přehřátí a rychlejšímu opotřebení jednotlivých dílů. Pokud dieselagregát běžel delší dobu na plný výkon, nastavte před vypnutím volnoběžné otáčky nejméně po dobu 3 minut. Teplota dieselagregátu se tím sníží a stabilizuje. U přeplňovaných motorgenerátorů se tímto postupem značně prodlouží životnost hřídele, ložisek a hlavně turbodmychadla. Pro vypnutí dieselagregátu otočte klíček zapalování do polohy „OFF/ VYPNUTO“

Nouzové zastavení

POZNÁMKA

Tlačítko pro nouzové vypnutí motorgenerátoru  „EMERGENCY“ je určeno výhradně pro mimořádné situace. Nikdy nepoužívejte ovladač nouzového zastavení pro běžné zastavení dieselagregátu. Dodavatel aplikace může vybavit zařízení tlačítkem nouzového zastavení. Ujistěte se, že všechny součásti vnějšího systému (nástavby) jsou po zastavení motoru zabezpečeny.

Životnost a opravy dieselagregátů / motorgenerátorů / naftových elektrocentrál

Účinnost a maximální využití dieselagregátu jsou ovlivněny dodržováním pravidel pro provoz a údržbu motorgenerátoru. Navíc je nezbytné používat doporučená paliva, oleje a chladící směsi. Používejte návod k dieselagregátů jako průvodce pro správnou údržbu motoru. Předpokládaná životnost motorgenerátoru je samozřejmě ovlivněna používanou zátěží dieselagregátu. Omezením doby kdy motorgenerátor pracuje naplno prodlouží dobu před nutnou generální opravou dieselagregátu.

 

Startování dieselagregátů / motorgenerátorů

Před nastartováním

Před prvním nastartováním dieselagregátu proveďte požadovanou denní údržbu a další pravidelnou údržbu, která je předepsána.

 • Aby vám motorgenerátor sloužil co nejdéle, provádějte důkladnou kontrolu v prostoru motoru před jeho nastartováním. Věnujte pozornost zejména únikům oleje, chladící kapaliny a paliva, stejně tak uvolněným šroubkům, hadičkám nebo mimořádně znečištěným a mastným místům. Všechny závady zjištěné při prohlídce ihned odstraňujte.
 • Prověřte, zda chladící systém nemá poškozené svorky hadiček nebo praskliny.
 • Prohlédněte alternátor a příslušný řemen, zda nemá trhliny nebo jiné poškození.
 • Prověřte zapojení vodičů a konektorů, opravte opotřebené nebo přetržené vodiče.
 • Zkontrolujte palivový systém. Odstraňte vodu ze separátoru vody (je -li používán) .

 

POZNÁMKA

Všechny ventily zpětného vedení paliva musí být otevřeny před tím, než dieselagregát začne pracovat, aby se předešlo vysokému tlaku paliva. Zvýšený tlak paliva může poškodit nebo dokonce zničit kryty filtrů nebo hadičky palivového systému. Pokud nebyl motorgenerátor delší dobu (několik týdnů) v provozu, palivový systém může být zavzdušněn. Také při výměně palivových filtrů proniknou do systému vzduchové kapsy. V těchto případech proveďte naplnění palivového systému dle instrukcí v manuálu pro dieselagregát.

Nestartujte motorgenerátor, pokud je na startovacím klíčku umístěn varovný nápis nápis „DO NOT OPERATE“ česky většinou „Nepoužívat“ či „Nestartovat“

 

 • Ujistěte se, zda jsou prostory okolo rotujících částí motoru, zejména ventilátoru a pohonu alternátoru volné.
 • Všechny kryty a ochrany musí být na svém místě. Opravte jakoukoli poškozenou část krytu. Vyměňte poškozené a doplňte chybějící kryty.
 • Odpojte všechny nabíječky baterií, které nejsou chráněny proti proudovým špičkám, vznikajícím v průběhu startování. Prověřte napájecí kabely a kvalitu kontaktů baterie (možnost koroze).
 • Prověřte množství oleje. Doplňte množství mezi rysky „ADD a FULL“ na měrce oleje motoru.
 • Prověřte množství chladící kapaliny kontrolou hladiny v zásobní nádržce (je –li použita) a doplňte kapalinu na značku „FULL“ ve vyrovnávací nádržce.
 • Pokud není motor vybaven vyrovnávací nádržkou, nalijte chladicí kapalinu asi 0,5 palce (13mm) pod spodek plnící trubice. Pokud je motorgenerátor vybaven okénkem v nádrži chladicí kapaliny, doplňte tak, aby hladina byla viditelná uprostřed okénka.
 • Prohlédněte si indikátor stavu ve vzduchovém filtru (je-li použit). Proveďte údržbu vzduchového filtru, pokud žlutý ukazatel dosáhne do červeného pole nebo se červený ukazatel za provozu vysouvá do viditelné polohy.
 • Ujistěte se, že veškerá zařízení poháněná dieselagregátem jsou odpojena od motoru. Minimalizujte nebo zcela odstraňte elektrickou zátěž.

Skladování dieselagregátů

Když se dieselagregát nepoužívá několik týdnů, olej steče ze stěn válců a pístních kroužků. Na stěnách válců se může vytvořit rez. Rez ve válcích způsobuje zvýšené opotřebení a zkrácení životnosti motorgenerátoru.

Regulace motorgenerátorů

Silové výstupní obvody ve spojení s řídící automatikou dieselagregátu zajišťují:

 • automatické přepínání mezi sítí dodavatele elektrické energie a motorgenerátorem;
Návrat k napájení zátěže z rozvodné sítě po obnově dodávky napětí můžeme provést třemi způsoby:
 • elektrické a mechanické blokování za účelem ochrany sítě dodavatele proti dodávce elektrické energie při činnosti motorgenerátoru.
 • bez zpětné synchronizace;
 • se zpětnou synchronizací;
 • s postupným předáváním zátěže.

 

Návrat k napájení od dieselagregátu k síti

Při návratu sítě motorgenerátor bez zpětné synchronizace určitou dobu dále napájí zátěž a sleduje kvalitu sítě. Pokud jsou po definovanou dobu parametry sítě v definovaných tolerancích, řídicí automatika odpojí stykač napájení zátěže z dieselagregátu a s definovaným zpožděním připojí zátěž na napájecí síť. Zátěž je v tomto typu řízení motorgenerátoru během výše uvedeného definovaného zpoždění bez napájení. Při tomto typu přepínání není provedena synchronizace chodu motorgenerátoru se sítí.

Při návratu sítě motorgenerátor se zpětnou synchronizací určitou dobu dále napájí zátěž a sleduje kvalitu sítě. Pokud jsou po definovanou dobu parametry sítě v definovaných tolerancích, řídicí jednotka provede synchronizaci motorgenerátoru se sítí a připojí síť na zátěž. Po definovaném čase (cca 0,5 s – nastavitelné) řídicí automatika odpojí motorgenerátor od zátěže. Po výše uvedený čas je motorgenerátor připojen paralelně k síti. Při návratu sítě je tedy zátěž napájena bez přerušení.

Při návratu sítě motorgenerátor s postupným předáváním zátěže určitou dobu dále napájí zátěž a sleduje kvalitu sítě. Pokud jsou po určenou dobu parametry sítě v definovaných tolerancích, řídicí jednotka provede synchronizaci motorgenerátoru se sítí, připojí síť na zátěž a postupně předá napájení zátěže na rozvodnou síť. Tento proces trvá cca 10 sekund a je při něm zajištěno, že nedojde ke zpětnému toku proudu do sítě (zpětnému napájení). Přejímání zátěže probíhá bez proudových rázů. Parametry přejímání zátěže jsou volitelné. Pokud v době předávání zátěže dojde k výpadku sítě, motorgenerátor převezme napájení zátěže bez zpoždění. Při návratu sítě je tedy zátěž rovněž napájena bez přerušení.

Ve všech případech motorgenerátor po definovanou dobu (cca 5 min) dále běží v tzv. dochlazovacím režimu a následně je vypnut a je znovu připraven k provozu. Pokud v době běhu motoru v dochlazovacím režimu (po odpojení stykače motorgenerátoru) dojde k výpadku sítě, motor s malým zpožděním přebírá napájení zátěže. Celý tento proces probíhá automaticky a nevyžaduje žádný zásah obsluhy. Testování soustrojí je vždy prováděno bezvýpadkovým způsobem.

 

Pro realizace dodávek produktů na klíč, zajišťujeme návrhy projektů a projektové dokumentace.

 

stažený soubor (6)

Servis motorgenerátorů, dieselagregátů a dieselových elektrocentrál

GENERÁTOR

MOTOR

Kontrola spojky na setrvačníku generátoru dieselové centrály Kontrola množství a kvality oleje (doplnění)
Kontrola regulátoru napětí Kontrola množství a kvality nemrznoucí směsi v chladiči (doplnění)
Kontrola a dotažení spojů Kontrola napnutí klínového řemene
Kontrola silových částí Kontrola vzduchových filtrů
Kontrola kabelů Kontrola palivovývh filtrů
Kontrola parametrů generátoru Kontrola tlakového mazání turbodmychadla
Vyčištění ventilačních mřížek Kontrola ukostření a kabeláže
Kontrola ventilačních mřížek Kontrola startéru
Kontrola silentbloků Kontrola regulátoru otáček
Kontrola vibrací Kontrola vstřikovacího čerpadla
Kontrola průchodnosti chladícího vzduchu Kontrola těsnosti palivového potrubí

ŘÍDÍCÍ PANEL AUTOMATIKY

Kontrola těsnosti olejového potrubí
Kontrola úplnosti a poškození Kontrola těsnosti chladícího systému
Kontrola napájecích napětí systému Kontrola těsnosti ekologické jímky
Kontrola nainstalovaného softwaru Kontrola alternátoru dobíjení
Kontrola práce v jednotlivých režimech Kontrola čidel a snímačů
Kontrola externího napájení akumulátorů Kontrola podávacího čerpadla paliva
Kontrola monitorovacího zařízení Kontrola předehřevu motoru
Kontrola havarijních a měřících čidel Kontrola čerpadla schladícího systému, promazání
Kontrola okruhů předehřevu Kontrola olejového čerpadla
Kontrola systému dálkového ovládání výkonových polí Kontrola akumulátoru (dolití kapaliny, promazání kontaktů)
Kontrola měřících přístrojů a měřících transformátorů Kontrola těsnosti výfukového potrubí
Kontrola kabelových spojů a svorkovnic Kontrola neporušenosti izolace výfukového potrubí
Kontrola řízení spínacích prvků výkonu (ATS) Kontrola hlučnosti a vibrací
Kontrola výkonových polí DA Kontrola ovládání externí palivové nádrže
Kontrola výkonových polí záložního napájení Kontrola těsnosti externí palivové nádrže a ekologické vany
Kontrola parametrů procesorové řídící jednotky Kontrola signalizace externí palivové nádrže
Kontrola silových částí Odkalení externí palivové nádrže
Kontrola dotažení spojů Odkalení palivové nádrže
Kontrola neporušenosti izolace kabelů
Kontrola ukostření pohyblivých i pevných částí

 

servis dieselagregátů, elektrocentrály, dieselové elektrocentrály, servis elektrocentrál, prodej elektrocentrál, elektrocentrály Praha, elektrocentrály Brno, elektrocentrály Ostrava, naftové elektrocentrály, benzínové elektrocentrály, plynové elektrocentrály, levné elektrocentrály, levné dieselagregáty, elektrocentrály za výhodnou cenu, generátory elektřiny, zemědělské elektrocentrály, zemědělské centrály, zemědělská centrála

dodavatele

prodej motorgenerátorů Praha,  prodej dieselagregátů Praha,  prodej motrgenerátorů Brno, prodej dieselagregátů Brno, prodej motorgenerátorů Ostrava